Baby text + Překlad

18. července 2010 v 22:23 | Sarunkash |  Justin Bieber Music

Baby ft. Ludacris

Oh woooah, oh woooooah, oh wooooah, oh.
You know you love me, I know you care,
you shout whenever and I'll be there.
You are my love, you are my heart
and we will never ever ever be apart.
Are we an item? girl quit playing,
were just friends, what are you saying.
Said theres another, look right in my eyes,
my first love broke my heart for the first time.
And I was like


Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you'd always be mine, mine

Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you'd always be mine, mine 


Oh, for you I would have done whatever,
and I just can't believe we aint together
and I wanna play it cool but I'm losing you
I buy you anything, I buy you any ring,
And im in pieces, Baby fix me
And just shake me til' you wake me from this bad dream.
I'm going down down down down
and I just cant believe my first love won't be around.
And Im like


Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you'd always be mine, mine

Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you'd always be mine, mine 


Luda, When I was 13 I had my first love,
there was nobody that compared to my baby
and nobody came between us, no-one could ever come above
She had me going crazy, oh I was star-struck,
she woke me up daily, dont need no Starbucks.
She made my heart pound, I skip a beat when I see her in the street and
at school on the playground but I really wanna see her on the weekend.
She knows she got me dazing coz she was so amazing
and now my heart is breaking but I just keep on saying.


Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you'd always be mine, mine 

Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you'd always be mine, mine 


Now Im gone,
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
now Im all gone.
Gone, gone, gone, gone, Im gone.

Překlad

Ach woooah, oh woooooah, oh wooooah, oh.
Víš, že mě miluješ, vím, že péče,
se mi křičet, kdykoli a budu tam.
Jsi moje láska, jsi mé srdce
a my se nikdy nikdy se od sebe.
Jsme položky? Dívka přestat hrát,
byli jen přátelé, co říkáte.
Řekl theres jiného, podívej se vpravo v mých očích,
Moje první láska mi zlomil srdce poprvé.
A já jsem byl rád


Baby, baby, baby Oooooh,
jako baby, baby, baby noooooooo,
jako baby, baby, baby, Ooooh.
Myslel jsem si vždycky moje, moje

Baby, baby, baby Oooooh,
jako baby, baby, baby noooooooo,
jako baby, baby, baby, Ooooh.
Myslel jsem si vždycky moje, moje 


Oh, pro tebe bych udělal cokoliv,
a já prostě nemůžu uvěřit, že jsme spolu, není
a já chci hrát to v pohodě, ale já jsem tě ztratím
Koupím ti něco, koupím si jakýkoli kroužek,
a teď, prosím, říct, baby fix já a ty mi třepe til vás probudí mě z tohoto zlého snu.
Jdu dolů, dolů, dolů
a já už nemůžu, že moje první láska, nebude v okolí.
A Im rád


Baby, baby, baby Oooooh,
jako baby, baby, baby noooooooo,
jako baby, baby, baby, Ooooh.
Myslel jsem si vždycky moje, moje

Baby, baby, baby Oooooh,
jako baby, baby, baby noooooooo,
jako baby, baby, baby, Ooooh.
Myslel jsem si vždycky moje, moje 


Luda, Když mi bylo 13 jsem si moje první láska,
Nebyl tam nikdo, že v porovnání s mým dítětem
a nikoho mezi námi, ne-jeden mohl někdy přijít výše
Měla jsem se zbláznil, oh jsem byl hvězda-udeřil,
ona mě probudilo denně, dont potřeba žádné Starbucks.
Udělala mi srdce bušit, já přeskočit beat, když jsem ji vidět na ulici a
ve škole na hřišti, ale já opravdu chci ji vidět o víkendu.
Ona ví, že mě dazing coz ona byla tak úžasná
a teď moje srdce zlomené, ale já prostě dál říkat.


Baby, baby, baby Oooooh,
jako baby, baby, baby noooooooo,
jako baby, baby, baby, Ooooh.
Myslel jsem si vždycky moje, moje 

Baby, baby, baby Oooooh,
jako baby, baby, baby noooooooo,
jako baby, baby, baby, Ooooh.
Myslel jsem si vždycky moje, moje 


Teď Im pryč,
Jo, jo, jo, jo, jo, jo,
Jo, jo, jo, jo, jo, jo,
Jo, jo, jo, jo, jo, jo,
nyní vyhod všechny pryč.
Pryč, pryč, pryč, pryč, vyhod pryč.
 

Pictures

18. července 2010 v 22:10 | Sarunkash |  Justin Bieber Galerie
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber
Justin Bieber

Justin Bieber

Kam dál

Reklama